Od hroudy k chlebu 2019

Článek vložil Ondřej 29. 05. 2016, upravil Markéta Kaňoková 03. 02. 2019  •   • 

Loading the player...

Co musíme udělat s polem, aby se jedno zrnko obilí zaseté do půdy proměnilo v klas s třemi tucty nového zrní?

Skupina žáků se chopí lana a zkusí táhnout pluh, orat pouze jen svojí vlastní silou. Po té pluh přepřáhneme z žáků za za koně a každý z žáků si vyorá brázdu s koněm sám

Projekt Od zrna k chlebu nabízí tři programy:

 1. Orba pole a setí obilí
 2. Žně
 3. Mlat a mletí obilí, pečení chleba

1. Program: Orba pole a setí obilí

 • Věková skupina: I. a II. stupeň ZŠ, SŠ
 • Délka trvání programu: 3 hodiny
 • Cena: 60 Kč/žák
 • Roční období, kdy program probíhá:
  • Jařiny (jarní setí pšenice) - březen a duben
  • Letní výsev svatojánského žita - červen a červenec
  • Ozim (podzimní setí pšenice) - říjen
 • Kde: Podbabské skály, zast. V Podbabě bus 107, 147, 116, 160, 355 aj, přívoz P 2 Podhoří-V Podbabě

Skupina žáků se chopí lana uvázaného k pluhu a zkusí si táhnout pluh, orat pouze jen svojí vlastní silou. Po té přepřáhneme pluh z dětí za koně a každý z žáků si vyorá brázdu s koněm sám. Ostatní nevěřícně hledí kolik síly se skrývá ve vyrovnaném a vytrvalém kroku koně zapřaženého do pluhu...

Zbylá část třídy si nacvičuje setí obilí. Učí se jakým krokem jít a jak při tom rytmicky rozhazovat hrsti obilí, aby bylo pole rovnoměrně oseté.

Po zorání políčka přijde na řadu uvláčení vyoraných hrud bránami a následné setí zrna. Nakonec se zaseté obilí zavláčí bránami.

V letošní sezoně jsme na jaře zaseli pšenici dvouzrnku, kterou jsme dostali jako sponzorský dar z genofondu Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni. Za to jim touto cestou děkujeme.

2. Program: Žně

 • Věková skupina: I. a II. stupeň ZŠ, SŠ
 • Délka trvání programu: 3 hodiny
 • Cena: 40 Kč/žák
 • Kdy: srpen
  Kde: Podbabské skály, zast. V Podbabě bus 107, 147, 116, 160, 355 aj, přívoz P 2 Podhoří-V Podbabě

Kosení obilí probíhá podle dozrání obilí, zpravidla v srpnu, realizujeme je nejčastěji s letními příměstskými tábory. Kosit obilí kosou je mnohem jednodušší než kosit trávu. U žáků I. stupně drží náš lektor kosu s žákem společně a spolu sekají obilí. Též si děti vyzkouší po jednom sekat samostatně srpem. Ostatní děti v bezpečné vzdálenosti sbírají klasy, skládají je do snopů a z těch na strništi staví obilné panáky na doschnutí. Pro děti je to velký zážitek.

3. Program: Mlat a mletí obilí, pečení chleba.

 • Věková skupina: I. a II. stupeň ZŠ, SŠ
 • Délka trvání programu: 3 hodiny
 • Cena: 60 Kč/žák
 • Kdy: Podzim-září, říjen, listopad
 • Po domluvě je možné realizovat program i na jaře nebo v létě
 • Kde: Archeologický park Liboc, V domcích 29, Praha 6-Liboc, zast. Libocká bus. 108, 168, 191

Tento program probíhá ve skanzenu v Archeologickém parku v Liboci pod Bílou horou v Praze 6.

Brzo zrána zatopíme v hliněné peci.

Po příchodu třídy program začíná ukázkou starých roubených staveb a odborným výkladem, jak vypadal život rodiny v takovém stavení.

Potom žáci na mlat položí snopy obilí do kruhu klasy k sobě. Při tom vidí a uvědomí si, že každý jeden klas plný zrní vyrostl jen z jednoho každého zrnka, které ze svých dlaní při setbě rozhodili po poli. Následně žákům stačí jen ukázat, jak se zrno cepy mlátí, od plev čistí a na mouku v mlýnku umele. Oni se hned na to sami nadšeně vrhnou do práce, jako kdyby na ten okamžik čekali celý život. Obilí vymlátí cepy, vymlácené obilí i s plevami přesýpají z hrnku do hrnku a přitom do přesýpající se směsi zrní a plev zdatně foukají a tím odstraňují, odfoukávají lehčí plevy od zrní. Pak čisté zrno drtí na kameni nebo melou mlýnkem.

Průběžně si vyzkouší řezání, štípání a přikládání dřeva do pece.

Hodinu před koncem programu vymetáme uhlíky a popel z roztopené pece a nasázíme do ní malé bochánky z těsta nakynutého z mouky, kterou namlela předchozí třída. Těsto zaděláváme den předem, nebo nejpozději brzo ráno před roztápěním pece. Tak že tu ,,svou" namletou mouku třída velkoryse přenechá na těsto pro příští program pro další třídu, která přijde na řadu.

Po nasázení bochánků do pece a zavření pece pokračujeme s mlácením, mletím a čištěním obilí. Když se po půl hodině pec otvírá a žáci kolem ní stojí a vyndávají se upečené bochánky, je možno v jejich očích spatřit, že prožívají zábavné poučení o přírodních tajemstvích…

Čtěte dále » Jak objednat program