Ovečky

Článek vložil Ondřej 29. 05. 2016, upravil Markéta Kaňoková 09. 05. 2021  •   • 

Program Ovečky

Práci ovčáků se stády ovcí a koz v autentickém původním prostředí - na pastvinách, na skalních stepích uprostřed velkoměsta - žáci poznají a zažijí v programu OVEČKY.

  • Cílová skupina: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ, SŠ
  • Délka programu:1- 3 hodiny
  • Kdy a kde: od začátku května do konce října podle kalendáře Kde a kdy se stáda pasou
  • Cena: 30 Kč/ žák za 1 hodinu, 50 Kč/ žák za 2 hodiny, 60 Kč/ žák za 3 hodiny

Žáky seznámíme s ovečkami, jehňátky, kozami i kůzlátky. Povíme jim, jak se od sebe liší, historii i současnost chovu těchto zvířat. Co vše potřebují k životu (pastvu, vodu, sůl, minerály, na zimu seno, slámu, ostříhat vlnu, ošetřit kopýtka atd.) a čím vším jsou člověku užitečné.

Po té přejdeme k praktické části programu. Ukážeme si odkud a kam stádo povedeme. Dnešním dětem ani dospělým nelze teoreticky vysvětlit, jak uhlídat v krajině volně vypuštěné stádo ovcí a koz. Nejlépe a nejrychleji pochopí pud a reflexe stáda, když si sami zahrají hry na ovce a ovčácké psy.

Jakmile děti hry zvládnou, vydáme se na cestu s volně pasoucím se stádem ovcí a koz.

Náročnost a obsah programu přizpůsobujeme věku.

Pro MŠ a 1.-2.třídu ZŠ:

Žáci si vyslechnou legendu, pohádku O spícím pasáčkovi, který byl před tři sta lety přírodou zaklet do hlubokého spánku, za to že nedokázal překrásné pastviny kolem královského města Prahy zachránit před chamtivými kupci... Dle legendy bude spát tak dlouho, dokud nepřijdou odvážné a šikovné děti, které pasáčka na pastvinách objeví a dokáží k němu přihnat jeho zatoulané stádo ovcí a koz. Po přivedení ovcí a koz k pastevci dochází k rozhovoru mezi minulostí (pastevec, který usnul před 300 lety) a současností (žáci). Vzhledem k prostředí rezervace, pastvin s velkým stádem ovcí a koz působí legenda velmi autenticky.

Pokud jsou ve stádě dojné kozy, zakončíme program ukázkou dojení koz. Na program je možné ještě navázat ve škole - děti si z pastviny odnesou chomáčky nezpracované vlny ostříhané z našich oveček, kterou si pak mohou společně vyprat a něco z ní vyrobit (například plstěnou kuličku v hodinách výtvarné výchovy, menší děti mohou společně namalovat velký obrázek louky s ovečkami a ovečkám nalepit kožíšky z ovčí vlny apod.).

Pro 3.-9 tř ZŠ, SŠ:

Žáky seznámíme s historií chovu ovcí a koz, jak se v dnešní době s kozami a ovcemi udržují pražská zvlášť chráněná území. Jak ovečky a kozy likvidují okusem kůry invazní náletové dřeviny jako je akát, trnka, šípek. Jak šetrně bez motorových křovinořezů a bez chemických přípravků dokáží původním, přirozeným způsobem udržovat a obnovovat floru a faunu přírodních rezervací.

Potom přejdeme od teorie k praktické zážitkové pedagogice.

Zahrajeme si na stádo ovcí, které se rozuteklo krajinou a ovčácké psy, kteří se snaží uhlídat stádo na pastvině. Ukázalo se, že žákům ani dospělým nelze teoreticky vysvětlit, co mají dělat a jak uhlídat neklidné stádo vypuštěné z ohradníku na volnou plochu rezervace. Jak dovést ovce a kozy na nové pastviny. Jediný efektivní způsob, jak se připravit na zvládnutí daného úkolu, je zahrát si simulační hry na ovce a ovčácké psy. Žáci si zahrají postavy ovcí, koz toužících po svobodě a psů, kteří se snaží uhlídat stádo na pastvině... Při tom zažijí a pochopí chování a myšlení stáda.

Pak vypustíme skutečné stádo ovcí a koz na volnou pastvu... Bývá to pro žáky velmi intenzivní zážitek se stádem ve volné přírodě, při němž je zodpovědnost za stádo na žácích samotných a oni si to uvědomují a intenzivně spolupracují.

Pokud jsou ve stádě dojné kozy, ukážeme žákům, jak se dojí mléko, případně i výrobu jednoduchého sýra.

Další část programu jsou botanické hry, soutěže s herbářem či puzzle s tématikou flory a fauny chráněných území.

A jak to vše začalo?

V některých lokalitách na území dnešní Prahy se pásly ovce a kozy po staletí, někde i po tisíciletí.

Lidé chovali ovečky a kozy na vlnu, mléko a maso. Jak šel čas, tak navíc v průběhu staletí ovečky a kozy spásáním pastvin a svými kopýtky i svými bobky na pastvinách, dříve za městskými hradbami, dnes již uprostřed velkoměsta, vytvořily přírodní klenoty města Prahy. Vzácnou a chráněnou floru a faunu, druhy rostlin a živočichů, kterým v současnosti hrozí vyhynutí. Nacházejí se na pastvinách v chráněných územích Prahy .

Na těchto místech zažijí děti s ovečkami a kozami společnou péči o přírodní chráněná území v Praze prostřednictvím zážitkové pedagogiky v terénu.

Čtěte dále » Jak objednat program