O sdružení

Článek vložil Markéta 15. 04. 2011, upravil Petra 16. 10. 2014  •   • 

Spolek Ábel byl založen v roce 2009. Základním popudem byla společná touha zprostředkovat dětem zážitek s živými zvířaty ve volné přírodě a umožnit jim, aby s námi získali pro dnešní virtuální dobu zcela nevšední zkušenosti. Členy organizace jsou především pastevci (dlouholetí spolupracovníci při vypásání pražských ZCHÚ), ke kterým se postupně přidali lidé zabývající se krajinnou ekologií, chovem ovcí, ekologickým zemědělstvím a dalšími přibuznými obory. Na aktivitách spolku se podílejí i externí spolupracovníci z České zemědělské univerzity, pedagogové různých typů škol, konzultujeme s botaniky a přírodovědci. Naše priority se časem mění a nyní se snažíme skloubit sociální práci a ekologickou výchovu.

Spolek navazuje na znovuoživenou pasteveckou tradici na území hl. m. Prahy, kdy jsou po více než 50 letech k péči o vzácné přírodní lokality znovu využívána stáda ovcí a koz. Tuto aktivitu, podporovanou Magistrátem hl. m. Prahy, dále rozvíjí a zhodnocuje návaznými ekologickými programy pro děti.

Cílem činnosti je vytvořit v nejmladší generaci hluboký vztah k přírodě v okolí, k okolní krajině a potažmo k životnímu prostředí obecně. V posledních dvou letech spolek nabízí také ekovýchovné programy zaměřené na jiné tradiční zemědělské činnosti než pastevectví. Přibližujeme dětem další tradiční kulturní činnosti v krajině jako pěstování obilí na políčku, péče o louky a přípava sena apod., vždy je kladen důraz na praktickou zážitkovou stránku.

Poslání spolku se daří naplňovat také díky spolupráci s vlastníky pozemků, chovateli a soukromě hospodařícími zemědělci, ekology, školami, zájmovými sdruženími a organizacemi zaměřujícími se na rozvoj osobnosti.

Seznamte se se základními dokumenty » Dokumenty