Cesta mléka

Článek vložil Markéta Kaňoková 06. 04. 2022, upravil Markéta Kaňoková 29. 08. 2023  •   • 

Cesta mléka


Povíme si a prakticky ukážeme, co vše je třeba udělat, aby nám kravička dala mléko. Naší kravičku podojíme, nadojené mléko děti nalejí do litinové odstředivky u níž ruční klikou roztočí rotační buben. Z horního kohoutku odstředivky začne vytékat tučná smetana, z dolního odstředěné mléko. Smetanu žáci stlučou v máselničkách, z odstředěného mléka vyrobí sýr panýr. 

Interaktivní hravou formou žáci poznají jak souvisí péče o krávu a výroba mléčných výrobků.


  • Věková skupina: I. a II. stupeň ZŠ, SŠ
  • Délka trvání programu: 2 hodiny
  • Cena: 100 Kč/žák
  • Kdy: březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad 
  • Kde:   Závist,  zast. Závist, bus 139, 246,  zast. vlak Praha-Zbraslav