Ovečky

Článek vložil Ondřej 29. 05. 2016, upravil Markéta Kaňoková 31. 05. 2024  •   • 


  • Cílová skupina: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ, SŠ
  • Délka programu:1- 3 hodiny
  • Cena: 90 Kč/ žák za 1 hodinu, 100 Kč/ žák za 2 hodiny, 110 Kč/ žák za 3 hodiny

  • Kde a kdy se stáda pasou :

 Závistzast. Závistbus 165, vlak Praha-Zbraslavceloročně
 Lahovičky  Lahovičky zast. bus + přívoz P6 celoročně

Albrechtův vrch, zast. Ovčí hájek, M Hůrka 

   


Děti seznámíme s ovečkami, jehňátky, kozami i kůzlátky. Povíme jim, jak se od sebe liší, historii i současnost chovu těchto zvířat. Co vše potřebují k životu a čím vším jsou člověku užitečné. Po té přejdeme k praktické části programu. Ukážeme si odkud a kam stádo na pastvině povedeme. 

Na zvládnutí náročného úkolu se připraví simulační hrou na ovce a ovčácké psy. Děti si zahrají na neposlušné stádo ovcí a koz a ovčácké psy, kteří se snaží uhlídat neklidné stádo na pastvině. Při tom prožijí  a pochopí chování a myšlení stáda.

Pak vypustíme skutečné stádo ovcí a koz na volnou pastvu.

Je to pro děti velmi intenzivní zážitek se stádem ve volné přírodě, při kterém přebírají zodpovědnost za uhlídání stáda a intenzivně spolupracují.
Pro MŠ a 1.-2.třídu ZŠ máme legendu O spícím pasáčkovi

.... který byl před tři sta lety zaklet a bude spát tak dlouho, dokud nepřijdou odvážné a šikovné děti, které pasáčka na pastvinách objeví a dokáží k němu přihnat jeho zatoulané stádo ovcí a koz. Po přivedení ovcí a koz k pastevci dochází k rozhovoru mezi minulostí (pastevec, který usnul před 300 lety) a současností ( děti ).