Od hroudy k chlebu

Článek vložil Ondřej 29. 05. 2016, upravil Markéta Kaňoková 31. 05. 2024  •   • 

Projekt Od hroudy k chlebu nabízí dva programy


Orba pole s koněm a setí obilí

Co musíme udělat s polem, aby se jedno zrnko obilí zaseté do půdy proměnilo v klas s třemi tucty nového zrní ?

Skupina žáků se chopí lana a vyzkouší si táhnout pluh, orat pouze svojí vlastní silou. Po té pluh přepřáhneme z žáků za koně a každý z žáků si vyorá brázdu s koněm sám…Hroudy zoraného pole urovnáme koňskými bránami. A připravené zorané, uvláčené pole ručně osejeme obilím. Na závěr zaseté obilí zavláčíme bránami. A pak již jen čekáme jak úrodný bude rok.
Mlat, mletí obilí a pečení chleba


Žáci si vyskládají klasy na mlat, v rytmu bouchání cepů vymlátí zrno, foukáním jej oddělí od plev. Čisté zrno drtí na ručním kamenném mlýnu na hrubou mouku, jemnou mouku pak umelou na domácím železném ručním mlýnku. Průběžně udržujeme v peci oheň.

Z rozpálené hliněné  pece vymeteme žhavý popel a nasázíme do ní bochánky kynutého chlebového těsta. Po chvíli žáci ucítí vůni upečeného chleba a při otvírání víka pece je možno v jejich očích spatřit jak prožívají zábavné poučení o přírodních tajemstvích.


  • Věková skupina: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ, SŠ
  • Délka trvání programu: 3 hodiny
  • Cena: 200 Kč/žák
  • Kdy : duben až listopad 
  • Kde: archeologický park Archaia, , Praha 6-Liboc, zast. bus Libocká