Přínosy projektu

Článek vložil Ondřej 15. 04. 2011, upravil Ondřej 29. 05. 2016  •   • 

Image#3819

Ekovýchovný program realizovaný projektem v sobě integruje ekologickou výchovu, zážitkovou pedagogiku a osvětovou činnost. Jednotlivé součásti jsou připraveny s důrazem na získání vlastní zkušenosti s danou látkou, což prohlubuje pochopení a schopnost získat vlastní náhled. Poznatky se tak nestávají pouze zpaměti naučenou látkou, ale součástí životní zkušenosti dítěte.

Pedagogické přístupy:

Podpora zájmu a pozitivního vztahu k přírodě u dětí a mládeže

Účastníci se seznámí s významem pražských přírodních parků a díky intenzivnímu zážitku se stádem ovcí získají k daným lokalitám hlubší vztah. Sami si vyzkouší způsob života našich předků, jejich soužití se zvířaty a nejbližší přírodou, a lépe tak pochopí historii utváření krajiny. Projekt cíleně spojuje neobvyklé zážitky s odborným výkladem týkajícím se především souvislostí mezi minulostí, hospodařením našich předků a současnou ekologií.

Perspektivní vazba mezi mládeží a místními přírodními památkami

Jelikož jsou záměrně oslovovány především školy v blízkosti přírodních parků, kde řízená pastva probíhá, vzniká perspektivní vazba mezi mládeží a těmito přírodními památkami. Šedé skály s křovím v očích dětí oživnou a rozkvetou ve smysluplné přírodní památky, jež stáda ovcí uchovávají budoucím generacím. Ekologická výchova v terénu je velice kreativní způsob, jak dětem přiblížit historii míst, která se díky každodenní práci našich předků proměnila v dnes chráněná území, aby tak získaly povědomí a mnohé i osobní vztah k těmto vzácným místům.

Údržba skalních stepí pražských chráněných území

EVVO projekt Pastva ovcí doplňuje již několik let probíhající program Magistrátu hl. m. Prahy na údržbu skalních stepí ZCHÚ v přírodních parcích vypásáním stády ovcí a koz, čímž dále zhodnocuje již vynaložené finanční prostředky na údržbu skalních stepí pražských chráněných území.

Čtěte dále » Kde aktuálně paseme