Co s námi zažijete

Článek vložil Markéta 02. 04. 2014, upravil Ondřej 29. 05. 2016  •   • 

Program je určen pro MŠ, ZŠ a SŠ a zapadá do požadavku na začlenění ekologické výchovy do osnov. Metoda výuky, náročnost zadaných úkolů i program jako celek je přizpůsoben věku žáků.

Program zabere podle domluvy a požadavků učitele hodinu až půl dne. Potřebám učitele je přizpůsoben i začátek.

Lektorská činnost je po celou dobu plně zajištěna našimi lektory.

Program zahrnuje:

  • úvodní představení lokality - děti se seznámí s danou přírodní lokalitou (rostlinami, historií, významem pastvy atd.)
  • edukativní hry "na pastýře a stádo" - hry, ve kterých žáci sami zastupují jednotlivé ovce, pastevce i psa a tak pochopí chování celého stáda, úlohu ovčáka i jeho čtyřnohého pomocníka
  • edukativní hry "najdi rostlinu" - hry, ve kterých se děti seznámí s zajímavými rostlinami na dané lokalitě a naučí se je poznávat
  • vyvrcholením je vedení živého stáda - děti vedou živé stádo ovcí z košáru do místa každodenní pastvy v rezervaci, kde je stádem ovcí probuzen staletý zkamenělý pastevec
  • závěrečné povídání dětí s pastýřem - děti si povídají s pastýřem o tom, jak se žilo dříve a jak se žije dnes
  • ukázku dojení ovcí a koz, spřádání vlny na kolovrátku apod., zejména v případě delší návštěvy u nás

Děti si skrze nevšední zážitky uvědomí, jaký význam má tisíciletá tradice vypásání a zažijí pocit zodpovědnosti za stádo i místo. Ze získaných znalostí pak mohou čerpat nejen v hodinách přírodopisu.

Čtěte dále » Co mít s sebou