Popis projektu

Článek vložil Ondřej 15. 04. 2011, upravil Ondřej 29. 05. 2016  •   • 

Image#3840

Projekt je realizován jako EVVO pro předškolní a školní děti ve věku od 3 do 15 let. Účastní se MŠ, ZŠ a organizace zajišťující volnočasové aktivity mládeže; obzvlášť úspěšné jsou akce pro příměstské tábory, které převážně organizují DDM.

Účastníci získají během 1 - 4hodinového programu mnoho zkušeností a zážitků s 50hlavým stádem ovcí a koz v prostředí pražských přírodních parků. Poznají, jak je daný způsob údržby vypásáním přínosem pro životní prostředí, a vyzkoušejí si, jak žili naši předkové.

Projekt se vyznačuje řadou specifik. Výuka probíhá v terénu a žáci se s probíranými tématy setkávají v přímém kontaktu, aktivně se zapojují do hlídání, případně hnaní volně se pasoucího stáda. Metoda výuky, náročnost zadaných úkolů i program jako celek, je vždy přizpůsoben věku žáků, aby byl adekvátní, aby jej děti zvládly a zároveň je dostatečně zaujal a odnesly si z něj silné zážitky spojené s poznáním. Z pedagogického hlediska je nejúčinnějším momentem uhlídání volně vypuštěného stáda ovcí - stádo drží pohromadě dokud jeden prudký pohyb jedné ovce ze stáda nebo jednoho žáka nezpůsobí reflexní reakci šířící se z jednoho místa a může způsobit splašený útěk celého stáda. Aby se stádo pohybovalo krajinou klidně, musí tak jednat kolektiv celé třídy - temperamentnější žáci se musejí zklidnit, aby zvířata neplašili, klidné děti se musí naopak projevit, aby ovce kolem nich neproběhla do hustého křoví... Rozhovor s pastevcem, který se ("jako") probudil po mnoha stech letech, pak navozuje konfrontaci života našich předků a dnešního životního stylu

V Praze je velké množství biologicky cenných lokalit. Specifický krajinný ráz a biologická rozmanitost teplomilných travních stepí v Praze byly vytvořeny z velké části antropogenními vlivy v minulosti - především pastvou malých přežvýkavců (ovcí a koz). Dnes se znovu užívá pastvy ovcí k zachování těchto - z hlediska ochrany přírody a krajiny - velmi cenných stanovišť. Pastva ovcí však může současně sloužit k ekologické výchově. Dokud děti tato místa nenavštíví, nemohou si význam tohoto bohatství uvědomit a získat zájem na jeho ochraně. Intenzivní zážitek se stádem ovcí je u dětí dobrým předpokladem k vytvoření trvalého pozitivního vztahu k přírodě.

Čtěte dále » Podrobně o programu